Young Secret Korean (YSK) er en undergruppe av Kontroll Av TollTing (KATT) og Koreansk GranskingsBureau (KGB), og består av agenter hvis oppgave består i å bedrive indre sikkerhet, grensevakthold, spionasje og kontraspionasje på vegne av eneveldet Vesletun for å hindre strategiske overraskelser.

YSKs agenter er høyt trente til å forutse situasjoner som potensielt kan medføre fare for eget eller andres liv og helse, og vil gjøre sitt ytterste for å beskytte innbyggere på Vesletun.

Agentene er spesialtrent i psykologisk krigføring og katt maga, som er nært beslektet med det israelske selvforsvars- og nærkampsystemet krav maga, for å uskadeliggjøre personer som fremstår som en trussel for eneveldet.