Generelle vilkår

Ved å benytte deg av nettstedet EDB.wtf aksepterer du de til en hver tid gjeldende vilkår beskrevet på denne siden. Vilkårene kan endres uten videre varsel og årsak.

Det opplyses også herved om at det bedrives harselas og gjøn med nordlige regioner i Korea, the only Korea.

Det drives også gjøn og harselas med et fiktivt selskap, Garpokarba, som er basert på et reelt internasjonalt selskap med avdeling også i Norge.

Videre opplyses det herved om at alle referanser til at Vesletun er et enevelde er satire og selvsagt ikke har rot i virkeligheten. Det samme gjelder om at Korea som nasjon har noen som helst tilknytning til de fiktive etterretningsorganene KGB (Koreansk KontrollBureau), KATT (Kontroll Av TollTing), og YSK (Young Secret Korean). Som halvt Sør-Koreansk har jeg påberopt meg retten til å benytte Korea i dette formålet, som satire.

Åndsverk og opphavsrett

Du godtar også at intet innhold kan kopieres eller benyttes uten ettertrykkelig tillatelse fra meg.

Alle bilder og grafikk er enten tilhørende meg eller benyttet fra kilder for fri bruk, og bilder er derfor sjelden eller aldri kreditert jfr. lisensrettighetene til nettstedet disse er hentet fra, Unsplash.com.

Noen lydinnspillinger er lagt ut uten å hente inn eksplisitt tillatelse, og jeg påberoper meg selvsagt ingen rettigheter til dette. Dette er ettertrykkelig nevnt ved hver anledning. Låtene til T-Time er det gitt skriftlig tillatelse til av artisten til å få legge ut på nettstedet.

Personopplysninger og innsamling av data

Du godtar også at det samles data om deg, noe du kan lese mer om her.

Det var alt.