Vi leverer nyhetene, bildene og kommunikasjonstjenestene vi trenger!

Koreansk PresseBureau (KPB) er et nyhetsbyrå lokalisert på Vesletun. KPB har en dominerende posisjon på sitt område, og KPB har alltid vært privat eid – først av enkeltpersoner, og fra 2023 av enkeltnasjoner.

KPB leverer en nyhetstjeneste innen områdene innenriks og utenriks, men ikke sport. I tillegg leveres spesialtjenester innenfor kultur og underholdning, feature, personalia, tips mm. I 2023 ble KPB fusjonert inn i KGB.

Fokusfelt

KPB spesialiserer seg særskilt på å bringe sannheten om terrorceller som Garpokarba og Innlandet til folket, og all informasjon gitt av KPB blir nøye kontrollert og sjekket slik at man kan være sikker på at alt er å anse som sant.

Vi føler også nøye med på utviklingen i AFS (Amerikas Forente Stater).

Pressemeldinger

Pressemelding 30. juni 2023; Svik, bedrag og skandale satt i system.