Koreansk GranskingsBureau (KGB) er en regjeringskomité med ansvar for blant annet indre sikkerhet, grensevakter, spionasje og kontraspionasje på Vesletun. KGB som etterretningstjeneste er en organisert virksomhet som er ansvarlig for å samle inn informasjon om fremmede stater, individer, eller organisasjoner relevant for eneveldets sikkerhet og interesser.

I tillegg til informasjonsinnhenting utøver etterretningstjenesten også analyse av informasjon, kontraetterretning, og dekkoperasjoner. Etterretningstjenesten skal også jobbe for å hindre strategiske overraskelser ved å holde oversikt over trusler, hendelser og utviklinger som kan true eneveldets eksistens.

KGB har spesialisert seg på å analysere og vurdere trusselsituasjoner fra regionen Innlandet i Norge, med særlig vekt på den største trusselen mot Vesletun, Garpokarba. Disse har i en årrekke utgjort en stor trussel mot eneveldet, og har gjennom slue og utspekulerte metoder flere ganger bedrevet stortstilt bestikkelse av tollbetjenter og andre ansatte i både YSK (Young Secret Korean), KATT (Kontroll Av TollTing), og KGB (Koreansk GranskingsBureau) for å tilegne seg adgang til eneveldet for å medbringe kontrabande av forskjellig slag; f.eks har de hatt med falske adgangskort, biologisk materiale i form av mat (blant annet hermetikk) og godteri (til både menneske og katt), og effekter fra Garpokarba ment for utdeling til beboere i eneveldet for å styrke organisasjonens posisjon.

Garpokarba er også kjent for å ha løyet på ESTA-søknader for å få adgang til eneveldet, og disiplinærtiltakt har blitt iverksatt mot agenter fra KATT for å forebygge den slags adfærd i fremtiden. Garpokarba er derfor nummer én på listen over trussler som KGB overvåker tett.