Kontroll Av TollTing (KATT) er et administrativt apparat under Koreansk GranskingsBureau (KGB) for oppkreving av avgifter på varer som føres over en tollgrense, en av de tidligste historiske former for økonomisk forvaltning. KATTs betjenters oppgave er å vokte over eneveldets økonomiske interesser.

KATT er til stede basert på risikovurderinger og for å skape reell oppdagelsesrisiko over hele grensen. Objektutvelgelsen er treffsikker. Vi har evne til raskt å kontrollere over hele grensen og eneveldet basert på etterretningsinformasjon. Vi har moderne verktøy for effektiv og trygg kontrollgjennomføring.

Lover og annet regelverk legger svært godt til rette for aktørenes etterlevelse og er tydelige grunnlag for KATTs myndighetsutøvelse. Regelverket utvikles kontinuerlig for å ivareta nye behov – lokalt og internasjonalt.

Nye og eksisterende informasjonskilder gir KATT god kunnskap om aktører, varestrømmer, og trusler. Læringssløyfer og analyser gir løpende ny innsikt og bedre beslutninger i hele organisasjonen.

Samarbeidende myndigheter forstår hvordan KATT kan hjelpe dem i egen måloppnåelse. Vi er godt koordinerte med samarbeidende myndigheter.