Det elektroniske systemet for ESTA-registrering (Electronic System for Travel Authorization) vil ikke gjennomføre et søk i politiets databaser. Alle reisende som ønsker å reise til Vesletun under Visa VeiveProgram (VVP) må motta en godkjennelse på ESTA-registrering gjennom dette systemet før en kan gå ombord i kjøretøy eller vandre til fots på vei til Vesletun.

Dersom din ESTA-registrering er godkjent, viser dette at du har tillatelse til å reise, men det gir ingen garanti for at du får adgang til Vesletun under Visa Waiver Program. Ved ankomst til Vesletun vil du ved immigrasjonskontrollen bli kontrollert av betjenter fra Koreansk GranskingsBureau (KGB) og Kontroll Av TollTing (KATT). De kan avgjøre at du allikevel ikke kan få adgang under Visa Waiver Program, eller av noen annen grunn under lokal lov.

Dersom du får avslag på ESTA-søknaden din, betyr det ikke at du ikke kan søke om visum for å reise til Vesletun.

All informasjon som gis av deg eller en godkjent tredjepart, må være korrekt og nøyaktig. En godkjent ESTA-registrering kan trekkes tilbake med umiddelbar virkning, av en hvilken som helst grunn, som for eksempel ny informasjon som har innvirkning på godkjennelsen. Du kan få administrativ eller annen straff om du med viten og vilje oppgir falsk, fiktiv eller straffbare utsagn eller fremstillinger i en ESTA-søknad som er sendt inn av deg eller på dine vegne.

Ved å fylle ut nedenforstående skjema godtar du vilkårene for søknader om ESTA til Vesletun.

Kvalifikasjonsspørsmål:

Disse 9 ja/nei-spørsmålene avgjør reisendes berettigelse. Spørsmålene omfatter en rekke emner med det formål å avgjøre om en søker kan være en risiko grunnet personlig helse, kriminell historikk, narkotikahistorikk, terrorrelaterte aktiviteter, ambisjoner om ansettelse i Vesletun, innvandrings- og visumhistorikk i Vesletun samt reisehistorikk til utvalgte land i Afrika og Midtøsten. Dersom du svarer ‘ja’ på noen av ESTAs kvalifikasjonssspørsmål, vil dette mest sannsynlig resultere i avslag på søknaden, så vær nøye når du fyller ut denne delen av søknaden.

ESTA-søknadsskjema: