I det herrens år 1989 ga Oppland BU ut en kassett for å promotere seg selv og sitt virke. Kassetten er laget etter oppskriften fra tiden om hvordan slike kassetter skulle lages; man tar en lokal kjendis, lager artige sketcher etc som spilles mellom kjent populærmusikk, og så selges det til høystbydende på det åpne marked.

Kassetten er på lik linje med Viggo og frua, reklamekassetten til Hønefoss Ferdigbetong og annet man finner fra 80- og 90-tallet, og er en flott kassett som det er synd at ikke flere har fått lov til å stifte bekjentskap med. Men jeg har (hatt) kassetten liggende, og selv om det nå bare er coveret igjen så hindrer ikke det meg fra å nå dele sang og artige småsketcher fra daværende leder i Oppland Bygdeungdomslag Erland Ensrud og Arnulf «Høggern» Paulsen.

Det er også viktig å merke seg at det er fylkesstyret som synger. Det er kun originalt innhold som deles her, det som er klippet bort er populærmusikk fra 1989, som jeg ikke ser noen grunn til å skulle dele her.

Så, her er (deler av) kassetten med Oppland Bygdeungdomslag anno 1989:

Intro

Vi slår et slag

Snakk om tevling

Snakk om fest

Outro

Obs: jeg eier på ingen måte rettighetene til lydklippene jeg har lagt ut her, og påberoper meg intet eierskap til disse.