Leserinnlegg publisert i avisen Hadeland den 18. august 2017.

Å påstå at jeg slår under beltestedet uten å faktisk nevne hva du fant så støtende, bortsett fra at du ble nevnt, er faktisk et slag under beltestedet. Alt jeg sa var at neste gang du kjørte gjennom Flågenvegen kunne du hilse tilbake, hvilket jeg står ved. Etter så mange år med samarbeid i kulturlivet på Hadeland, gjennom mange konserter på Granvang etc, trodde jeg virkelig vi var på hils, men så feil kan man altså ta.

At du ikke tåler en kommentar på at du ikke hilste da du kjørte forbi meg i Flågenvegen, og i tillegg tar deg så til de grader nær av dette, vitner om at man har truffet en nerve. Selvsagt er det fritt frem for alle å kjøre Flågenvegen; det er en fri vei. Allikevel synes jeg, og mange med meg, at man bør vise måtehold og ikke belaste skjøre grusveier mer enn høyst nødvendig; det gjelder alle, men dere i kommuneledelsen synes jeg har et ekstra ansvar og bør gå foran som et godt eksempel.

Hvordan forventer du at våre innbyggere skal gidde å kjøre og betale for en bompassering når selv kommuneledelsen kjører utenom?

Du sier i ditt tilsvar at du valgte Flågenvegen fordi det ville være omvei å kjøre om bommen mellom Nordre Oppdalen kapell og Ål kirke. Skal man se på de kalde og harde fakta er det riktig nok litt kortere å kjøre Flågenvegen enn å kjøre riksveien, men faktisk raskere óg kortere i både tid og lengde å kjøre om Sås.

Vi har foretatt en kontrollmåling for å sjekke om det faktisk er raskere og kortere å kjøre Flågenvegen:

Nordre Oppdalen kapell – Ål kirke, om Sås = 8,6 km og 9 min 32 sek
Nordre Oppdalen kapell – Ål kirke, om riksvei 4 = 10,2 km, 10 min 20 sek
Nordre Oppdalen kapell – Ål kirke, om Flågenvegen = 9 km, 11 min 10 sek

Fartsgrenser og trafikkregler ble selvsagt fulgt og overholdt. Selv et raskt søk på Google Maps viser at veien om Sås er den foretrukne.

Skal man se på dette i lys av at man ved å kjøre Flågenvegen har betraktelig dårligere komfort, belaster grusveien unødig og utgjør en ekstra fare for folk og fe som forflytter seg til fots langs veien ser jeg ingen grunn til å kjøre Flågenvegen. Du hadde oppnådd større tidsbesparelse ved å kjøre om Sås.

Og selv om Flågenvegen hadde vært kortere synes jeg uansett at du, i ly av ditt verv i kommunen, burde kjørt en annen vei for å statuere et eksempel til etterfølgelse. Som du selv sier så er Flågenvegen så dårlig at man ikke kan kjøre her til vane, men tenk da litt på oss som faktisk bor langs den og ikke har noe valg. Kanskje på tide med gjennomkjøring forbudt-skilt og hyppige kontroller?

Det at du har bestilt deg en elbil er fint og flott. Da kan vi på gulvet fortsette å bekoste riksveien dere politikere så gjerne ville ha mens du, med hevet hode, kan suse miljøvennlig og vederlagsfritt mellom Lunner og Gran. Det unner jeg deg, for det må være slitsomt å bidra til fellesskapet.

Lenke til leserinnlegget på Hadeland.no: https://www.hadeland.no/debatt/bom/flagenvegen/kjare-varaordforer-halvor-bratlie/o/5-21-256873