Faksimile fra aktuell artikkel fra Hadeland.no med tillatelse fra redaktør.

Leserinnlegg publisert i avisen Hadeland den 16. august 2017.

Varaordfører Halvor Bratlies tilsvar på mitt leserinnlegg den 11. august.

https://www.hadeland.no/nyheter/flagenvegen/bom/varaordforerens-reaksjon-pa-leserinnlegg-slag-under-beltestedet/s/5-21-256350