Sneen dalte lett og fin

Mye snø på fotgjengerfelt

I år har det kommet mer snø enn på mange år, i hvert fall her på Hadeland. Folk snakker om det verste snøfallet siden 1994 og jeg er ikke uenig. Snøen har skapt problemer for noen og en hver. Selv har har jeg falt av taket to ganger i kampen mot den hvite vrede. I mange år har vi klaget over lite snø, nå klager vi over det motsatte. Vi bor i Norge, så snø om vinteren bør ikke komme som noe sjokk på noen. Men vi er nordmenn tross alt; det klages der klages kan.

Men det jeg virkelig blir forbanna av er når kommunen ikke evner å holde forgjengerfelt ryddet for snø. Som ved Tretex i Lunner sentrum; her er det ikke lenger mulig å benytte fotgjengerfeltet fordi det er en brøytekant på godt over en meter som sperrer for trafikken ned den lille trappen. Faktisk er det så mye snø at det kun er den øverste biten av fotgjengerfeltskiltet som synes. Det blir for dumt.

I Lunner sentrum er det mange skolebarn og -ungdom som må gå til og fra Lunner stasjon for å nå skolebussen. De er nå tvunget til å gå ut i veien utenfor fotgjengerfeltet og midt i et kryss to ganger daglig. Kun fordi Lunner kommune ikke klarer å holde et fotgjengerfelt åpen. I tillegg til skoleungdom er det mange eldre som benytter seg av toget til og fra Gran etc som også tvinges ut i trafikken.

En riksvei til besvær

Skilt nesten skjult av snø

Videre blir jeg ekstra forbanna når Mesta, som har ansvaret for vedlikehold og vedlikehold av Riksvei 4 i Volla, ikke klarer å holde skilt etc ryddet for snå. Ja, det har kommet mye snø i år, men det har faktisk ikke kommet så mye at man ikke evner å holde et lite skilt ryddet for snø.

Riksvei 4 er en høyt trafikkert vei så man skulle tro det var retningslinjer entreprenører må følge når det kommer til synlighet av skilt etc.

I krysset der Lunnerlinna treffer Riksvei 4 står det to skilt; ett som peker mot nordover mot Gjøvik og ett som peker sørover mot Oslo. Dette skiltet har i løpet av vinteren blitt mer og mer borte før det nå har forsvunnet helt. Man skulle tro Mesta hadde folk ute som fikk snappet opp slike ting og utbedret dette.

Dette er ikke de eneste tilfellene av dårlig brøyting etc i Lunner kommune, eller andre steder. Men det får bli en annen gang.

Bildene fra krysset i Volla er tatt med noen ukers mellomrom.

Undertegnede har selvsagt meldt inn begge tilfellene til rett instans; Lunner kommune skulle ta tak i fotgjengerovergangen snarest mens Statens Vegvesen skulle rapportere det videre til Mesta. Da jeg forsøkte å kontakte Mesta direkte fikk jeg streng beskjed om at slike henvendelser måtte leveres inn via Trafikkopplysningstelefonen på telefonnummer 175.