EDB, forkortelse for elektronisk databehandling; databehandling i hovedsak utført ved hjelp av elektronisk utstyr.